Startpagina

Welkom op  de website van Stichting Hart voor Vietnam.

Hier kunt u alles lezen, zien en horen wat er over onze  stichting is te melden.
In het kort  is dit onze doelstelling;
We willen goed onderwijs voor alle kinderen in Vietnam !

Stichting Hart voor Vietnam werkt eraan om het een aantal kinderen uit minder bedeelde gezinnen mogelijk te maken een goede opleiding te volgen.

We hopen dat u dit doel interessant vindt en dat u besluit om ons te steunen bij het realiseren van onze doelstellingen.

We zullen u hier in de toekomst op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Als u goede suggesties voor ons heeft, of initiatieven wilt ontplooien om geld in te zamelen voor de stichting, neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag daarbij!

Het eerste hele kalenderjaar (2016) zit erop en het bestuur is blij te kunnen melden dat er in dat jaar aardig wat vorderingen zijn gemaakt en dat we het jaar positief hebben kunnen afsluiten.
We hebben er alle vertrouwen in dat het in de toekomst nog beter zal gaan, dat Hart voor Vietnam zal blijven groeien. Daar zal het bestuur dan ook al het mogelijke aan doen!
U kunt ons daar bij helpen.

Op de financiële pagina’s vindt u meer informatie over de resultaten en de stand van zaken.

Het bestuur bedankt iedere donateur en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan het resultaat van harte, mede namens de kinderen in Vietnam.

Wij zullen om u te informeren alle plannen, ontwikkelingen en resultaten via deze website publiceren.
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws en ontwikkelingen m.b.t.
Stichting Hart voor Vietnam,  abonneer u dan via deze pagina.
U ontvangt dan automatisch bericht als er iets geplaatst wordt.

We werken er ook nog aan om de de site volledig drietalig te maken (Nederlands, Engels en Vietnamees) zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen, dat kost echter wel meer tijd dan verwacht, graag uw begrip daarvoor.

Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag. We hopen dat u onze stichting een warm hart toedraagt en ons helpt bij het realiseren van onze doelen.

U kunt natuurlijk ook helpen door een donatie te doen op onze bankrekening:
Stichting Hart voor Vietnam, SNS bank; NL38 SNSB 0925 8060 80

Namens de kinderen in Vietnam hartelijk bedankt voor uw belangstelling en vooral voor uw steun!

Het bestuur;
Lan Anh Hoàng     (voorzitter)
Lan Anh Ngoc Vu (secretaris)
Theo Vrijenhoek  (penningmeester)

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam