Categoriearchief: Donaties – sponsoring

In deze categorie vindt u informatie over de donaties en sponsoring.
Er kan zowel doorlopend als eenmalig gedoneerd of gesponsord worden.
Elk bedrag is welkom!

25-09-2017 Nieuwe donatie ontvangen

Op 25 september 2017 heeft Stichting Hart voor Vietnam via de bank een donatie van € 200,- ontvangen.

De gulle gever wenst anoniem te blijven en dat respecteren we uiteraard.

Namens de kinderen in /Vietnam willen wij u natuurlijk toch heel hartelijk bedanken voor de donatie!

Als u, beste lezer,  ons ook wilt ondersteunen, dan zijn we daarvoor uiteraard ook heel dankbaar!
Wilt u weten hoe u ons kunt steunen?

-Koop vandaag nog uw tickets voor het evenement van Vietnam Little Corner op 5 november aanstaande (www.vietnamlittlecorner.nl).

-U kunt eenmalig geld overmaken naar rekening
 NL38 SNSB 0925 8060 80 tnv Stichting Hart voor Vietnam.
(vermeld u svp duidelijk of u het evenement  VLC3 steunt of een donatie aan de stichting doet).

-Periodieke donatie, als u structureel wilt bijdragen aan Stichting Hart voor Vietnam, neemt u dan svp contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bekijken en een en ander te regelen.

-Uiteraard zal de donatiebox van Stichting Hart voor Vietnam ook op het evenement beschikbaar zijn zodat u uw bijdrage daarin kunt doen.

Donatie van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem)

Op 20 september hebben we via de bank weer een donatie ontvangen voor Stichting Hart voor Vietnam.
Deze donatie is ook afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap in Nederland!

Deze donatie van € 200,- is zeker ook mede een gevolg van de voorbereidingen voor het Cultureel en culinair evenement 2016.

De donateur; toko-asia-dragon-arnhem

De donateurs, de eigenaren van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem), en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het verkrijgen van deze donatie heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

19 september 2016 Donatie

Op maandag 19 september 2016 heeft Lan Anh van een van haar klanten,
afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap contant € 500,- ontvangen.
Deze bijdrage is direct bestemd voor Stichting Hart voor Vietnam.
Ook deze donateur wenst anoniem te blijven.
Namens het bestuur van de stichting en alle kinderen die we nu en in de toekomst mede door u kunnen helpen,
heel hartelijk bedankt!
Het bestuur realiseert zich terdege dat deze donatie onder andere een gevolg is van de voorbereidingen voor het evenement Vietnam Little Corner 2016. We bedanken dan ook iedereen die op dit moment hard met voorbereidingen bezig is.
Het bestuur

2 nieuwe periodieke sponsoren

Het bestuur van Hart voor Vietnam is blij!

Er hebben zich 2 mensen gemeld die hebben toegezegd de stichting regelmatig te willen steunen.
De inbreng van deze twee mensen stelt de stichting in staat om 3 van de geselecteerde kinderen te gaan steunen!

Op dit moment worden overeenkomsten en regelingen voorbereid.

We hopen dat deze sponsoren ons werk voor langere tijd willen steunen en dat vele mensen dit voorbeeld zullen volgen.

Het bestuur

Donatie door Vietnam Little Corner

Vandaag is bekend geworden dat het positieve resultaat van het culinair evenement op 21 en 22 november 2015 € 289,18 bedraagt.

Indien er zich geen onverwachte wijzigingen voordoen zal dit bedrag worden gedoneerd aan Hart voor Vietnam.

Iedereen die aan het slagen van het evenement heeft meegewerkt wordt ook door het bestuur van de stichting hartelijk bedankt!

Het bestuur.

Donatiebox 21 en 22-11-2015

De donatiebox van Stichting Hart voor Vietnam heeft gedurende de twee dagen van het evenement bij de in- uitgang gestaan.

De totaal opbrengst van de donatiebox was € 366,60.

Van sommige bedragen weten we van wie het is, van de rest niet. Wat we weten;
-Ambassade van Vietnam         €  200,-
-Groep uit Bergen op Zoom    €     20,-
-Mai Hoa Trang                               €     25,-

Uiteraard worden ook al deze gevers, bekend en onbekend, van harte bedankt.

Het bestuur.

(ps. Aanvulling naar aanleiding van binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal financiëlejaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel aan het overzicht van 2015 gewerkt.)

Nog een paar donaties

Vanaf de oprichting zijn er door nog diverse andere mensen donaties aan de stichting gedaan. Een aantal mensen waren vrijwilliger bij het culinair evenement,  anderen niet.

Een opgave van de donaties;

Tuyet Hong                                                         €    20,00
Huong Tran                                                         €    40,00
Nga Khanh Nguyen                                        €    30,00
Bich – Duc                                                             € 100,00
Nguyen en Ngoc Quynh Tien                   €    50,00
Hien Tran                                                             €    20,00

Totaal donaties in dit bericht                   €  260,00

Ook deze mensen worden allemaal heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

(ps. Aanvulling naar aanleiding van binnenkomende vragen.
Uiteraard worden alle financiële feiten opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel aan het overzicht van 2015 gewerkt).

Vervolg particulier initiatief

Vanaf 21 december 2015 heeft Lan Anh samen met Nga Khanh Nguyen een tweede banh chung ronde gehouden.

Weer rekende Nga € 0,50 minder en de klanten betaalden € 0,50 meer! Deze keer zijn er 98 verkocht, dus € 98,- voor de stichting.

Daarbij heeft Lan Anh een paar extra producten verkocht die zij met een kleine korting bij Toko Todays uit Purmerend kon kopen en waarbij de klant ook iets meer betaalde dan normaal.

De bedoelde producten met daarachter wat het een donatie voor de stichting heeft opgeleverd;

Cha                                      € 20,00
Cha Chien                       € 20,00
Hot vit lon                       € 40,00
Phuong en Hang         € 10,50 (kopers die dit ook nog doneerden).
Totaal dus nog eens € 90,50 voor de Stichting.

Weer bedankt dames en nu ook Toko Todays uit Purmerend

Het bestuur.

(ps. aanvulling met binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel gewerkt aan het overzicht van 2015).

Sponsoring door klanten van Beautysalon De Orchidee

Lan Anh heeft door met veel van haar klanten over het evenement en de Stichting te praten hun belangstelling gewekt.

Diverse klanten hebben het evenement bezocht en een paar hebben een bedrag geschonken ten gunste van Stichting Hart voor Vietnam.

Hieronder een overzicht tot nu toe;

Christien Rijks € 20,00
Ron W. € 250,-

Heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

(ps. Aanvullinhg in verband met binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt aan het totaaloverzicht van 2015 gewerkt.)

Particulier initiatief

Rond 5 december is Nga Khanh Nguyen samen met Lan Anh Hoang begonnen met een mooi initiatief Nga maakte banh chung en Lan Anh verkocht die.

De maakster rekende € 0,50 per stuk minder en de kopers betaalden per stuk € 0,50 meer. Per banh chung kwam er zo € 1,- per stuk beschikbaar. Er zijn er toen 136 verkocht!

Er is dus € 136,- euro gedoneerd aan de Stichting.
Via Nga heeft Emmy Que Trang ook nog € 8,00 extra gedoneerd en iemand anders ook nog € 4,00 .

Totaal heeft dit initiatief dus € 148,00 opgeleverd.

Dames, heel hartelijk bedankt!

Het bestuur

(ps. Aanvulling in verband met binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk is gezegd wordt aan het overzicht van 2015 gewerkt.)