Categoriearchief: Van het bestuur

Mededelingen die bestuurlijke zaken betreffen zullen in deze categorie worden ingedeeld.

ANBI status voor Hart voor Vietnam

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat de belastingdienst met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum de ANBI status heeft verleend aan Stichting Hart voor Vietnam.

De term ANBI staat voor;
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stichting Hart voor Vietnam voldoet dus aan de door de belastingdienst gestelde eisen.

Doordat Hart voor Vietnam vanaf de oprichtingsdatum de ANBI status heeft zijn giften/donaties binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de belasting.

Voor meer (officiële) informatie hierover verwijzen wij naar de onderstaande link;

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften

We hopen dat dit bericht voor u een extra stimulans is om Stichting Hart voor Vietnam te steunen.

Het bestuur

Update daadwerkelijke ondersteuning

In 2015 heeft het bestuur samen met Kim Anh Hoàng, onze vrijwillige vertegenwoordiger uit Quang Nam,  Vietnam een tiental kinderen geselecteerd.Deze kinderen leven in kleinere plattelandsgemeenschappen en behoren tot gezinnen die echt wel hulp kunnen gebruiken  om hun kinderen in staat te stellen goed mee te kunnen doen op school.

In februari 2016 is begonnen met de daadwerkelijke ondersteuning van een paar kinderen. Oorspronkelijk wilde het bestuur beginnen met het ondersteunen van 3 kinderen.

Doordat een paar mensen hebben besloten om de stichting te ondersteunen met maandelijkse donaties kon het bestuur besluiten om niet  4, maar 6 kinderen te gaan ondersteunen!
Het bestuur wil deze donateurs, maar ook ieder ander die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het resultaat van de stichting heel hartelijk bedanken!

De ouders / The parents
De ouders van de geselecteerde kinderen. The parents of the selected children

Er moest natuurlijk eerst een en ander geregeld worden. In februari is een bijeenkomst geweest waarbij de betrokken ouders en de kinderen officieel zijn geïnformeerd over de
ondersteuning en de doelstellingen van Hart voor Vietnam.
De ouders hebben kennis genomen van de bijbehorende voorwaarden. Stichting Hart voor Vietnam heeft afgesproken deze kinderen te ondersteunen gedurende de rest van het schooljaar 2015/2016 en het volgende schooljaar 2016/2017, Dit uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan en zolang de stichting ertoe in staat is.

img_4931

Op de foto’s ziet u alle betrokken gezinnen tijdens de officiële bijeenkomst die het begin van de daadwerkelijke ondersteuning markeert.
U ziet diverse ouders en ook de kinderen. Onderaan de pagina ziet u een diashow met foto’s van de individuele kinderen, de namen van de kinderen zijn hier leesbaar. Uit privacy overwegingen vermelden we hier niet meer informatie zoals bijvoorbeeld de adressen.

Voor huidige- en toekomstige donateurs zijn die gegevens uiteraard wel in te zien zodat zij kunnen zien waar hun geld daadwerkelijk terecht komt.

Uiteraard zal het bestuur regelmatig informeren naar de stand van zaken en daar waar nodig bijsturen.

Het bestuur was destijds heel blij tot deze actie over te kunnen gaan! Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, nogmaals bedankt!

We hopen dat u ons blijft steunen en dat u ons ook helpt onze acties uit te breiden. Er zijn nog veel meer kinderen in Vietnam die hulp behoeven. Het bestuur zal zich in de nabije toekomst ook beraden op andere activiteiten. Daarbij kunnen we uw hulp uiteraard ook goed gebruiken.

Tot zover deze update.                                     

Het bestuur

Bestuurswijziging

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur sinds 1 september 2016 weer voltallig is !

Vanaf dat moment hebben we Lan Anh Ngoc Vu enthousiast gevonden om ons te komen versterken.

??????????
Lan Anh Ngoc Vu

Lan Anh is Vietnamese en zij is in 2014 voor haar studie naar Nederland gekomen. Zij is dus heel bekend met Vietnam en leert Nederland steeds beter kennen.

Wij heten Lan Anh van harte welkom en zijn er van overtuigd dat we met haar erbij als bestuur nog betere resultaten zullen kunnen behalen.

Lan Anh zal in het bestuur de functie van secretaris gaan vervullen.

Wij houden u op de hoogte.

Bestuurswijziging

Gisterenavond 12 januari 2015 hebben wij bericht ontvangen van Linh Lan Phan dat zij met onmiddellijke ingang haar functie als secretaris van Stichting Hart voor Vietnam wilde neerleggen.

Wij betreuren het besluit van Linh Lan, maar zullen het uiteraard respecteren.
Dit betekent dat we vanaf nu een vacature hebben binnen het bestuur. Wij zullen ons best doen om een geschikte kandidaat te vinden.

Bij deze wil het bestuur Linh Lan bedanken voor de gedane werkzaamheden en haar getoonde inzet.

Wij wensen Linh Lan en haar gezin het allerbeste voor de toekomst.

Het bestuur.

Lidmaatschap Partin aangevraagd

Het bestuur van Stichting Hart voor Vietnam heeft gisteren het lidmaatschap van de branchevereniging voor het particulier initiatief Partin aangevraagd.

We denken dat deze vereniging met de daar aanwezige kennis en contacten zeer waardevol voor onze stichting kan zijn.

Het bestuur

Eerste financiële bijdrage

Hiep hiep hoera !

Het bestuur van Stichting Hart Voor Vietnam is blij !

Vandaag is de eerste (aanzienlijke) financiële bijdrage voor het evenement toegezegd en ook direct overgemaakt naar de rekening van de stichting (Vietnam Little Corner heeft geen eigen zakelijke bankrekening)!

We zijn hier heel blij mee en zullen de gulle gever dan ook zeker “belonen” met een gepast aantal tickets voor het culinaire evenement dat wordt georganiseerd door Vietnam Little Corner op zaterdag 21 en zondag 22 november.

Zo snel na de oprichting al resultaat door de inspanningen van het bestuur, dat belooft veel voor de toekomst !

Namens het bestuur,alle vrijwilligers van het evenement,  maar zeker ook namens de kinderen in Vietnam die we gaan ondersteunen, heel hartelijk bedankt.

We hopen dat velen uw actie zullen navolgen !

Het bestuur

Nieuw bestuurslid !

Het bestuur van Stichting Hart voor Vietnam is verheugd te kunnen meedelen dat we mevrouw Linh Lan Phan bereid hebben gevonden ons als bestuurslid bij te staan.

De benodigde bescheiden zijn ingevuld, ondertekend en onderweg naar de kamer van Koop handel.

Het bestuur van de stichting is dus nu voltallig.

Het Bestuur

Stichting Hart voor Vietnam opgericht !

Op 10 september 2015 was het zover,

Stichting Hart voor Vietnam is een feit !

Behalve bij de notaris is ook de inschrijving bij de KvK gerealiseerd.

Nu kunnen we dus echt aan de slag.
Allereerst gaan we natuurlijk verder met de voorbereidingen van het culinaire evenement van Vietnam Little Corner op 21 en 22 november in Utrecht.

Daarnaast gaan we natuurlijk verder met alle andere zaken die geregeld moeten worden. We werken ondertussen ook aan onze site www.hartvoorvietnam.nl  zodat we u goed op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en vorderingen.

We zijn heel blij dat het nu zover is en we hopen dat u ons zult steunen.

Help ons helpen alstublieft ! 

Het bestuur