Categoriearchief: Financieel

Donatie van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem)

Op 20 september hebben we via de bank weer een donatie ontvangen voor Stichting Hart voor Vietnam.
Deze donatie is ook afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap in Nederland!

Deze donatie van € 200,- is zeker ook mede een gevolg van de voorbereidingen voor het Cultureel en culinair evenement 2016.

De donateur; toko-asia-dragon-arnhem

De donateurs, de eigenaren van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem), en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het verkrijgen van deze donatie heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

19 september 2016 Donatie

Op maandag 19 september 2016 heeft Lan Anh van een van haar klanten,
afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap contant € 500,- ontvangen.
Deze bijdrage is direct bestemd voor Stichting Hart voor Vietnam.
Ook deze donateur wenst anoniem te blijven.
Namens het bestuur van de stichting en alle kinderen die we nu en in de toekomst mede door u kunnen helpen,
heel hartelijk bedankt!
Het bestuur realiseert zich terdege dat deze donatie onder andere een gevolg is van de voorbereidingen voor het evenement Vietnam Little Corner 2016. We bedanken dan ook iedereen die op dit moment hard met voorbereidingen bezig is.
Het bestuur

2015 Eindbalans

2015 Eindbalans Stichting Hart voor Vietnam 
……………………………………………………………………………
Liquide middelen       € 1.348,92     .     Eigen vermogen         € 1.348,92
……………………………………………………………………………
Balanstotaal                 € 1.348,92     .                                                   € 1.348,92

 

2015 Jaarverslag (kleine aanpassing per 6-1-15)

Op 10 september 2015 is de stichting opgericht.
Over de eerste maanden van het bestaan van de stichting is op financieel gebied het volgende te melden;

Inkomsten :    
(voor details over de donaties verwijs ik naar de hierover verschenen gelijknamige  berichten)
Hoang Nguyen                                   €       298,00
Particulier initiatief                         €      148,00
Klanten van De Orchidee            €       270,00
Vervolg Part. initiatief                   €       188,50
Nog een paar donaties                   €       260,00
Donatiebox                                           €       366,60
Vietnam Little Corner                    €       289,18
Totaal inkomsten :                           € 1. 820,28        
Uitgaven :
Oprichtingskosten                          €        375,00 (al in beginbalans)
Bankkosten                                         €              6,75
Kamer van Koophandel               €           57,50
Bestuurskosten                                €           32,11
Totaal uitgaven :                             €        471,36

Positief resultaat 2015                  €     1.348,92 
 

In 2015 zijn de kosten zeer beperkt (buiten de oprichtingskosten) gebleven.
Er is op 5 januari 2016 een kleine reiskosten declaratie ingediend door een bestuurslid.
Algemene kosten zoals elektriciteit, papier, enveloppen, inkt en dergelijke zijn niet in rekening gebracht.
Kosten voor de website zijn er niet, die is in het abonnement  van Lan Anh en Theo inbegrepen.

Het bestuur.

Donatie door Vietnam Little Corner

Vandaag is bekend geworden dat het positieve resultaat van het culinair evenement op 21 en 22 november 2015 € 289,18 bedraagt.

Indien er zich geen onverwachte wijzigingen voordoen zal dit bedrag worden gedoneerd aan Hart voor Vietnam.

Iedereen die aan het slagen van het evenement heeft meegewerkt wordt ook door het bestuur van de stichting hartelijk bedankt!

Het bestuur.

Donatiebox 21 en 22-11-2015

De donatiebox van Stichting Hart voor Vietnam heeft gedurende de twee dagen van het evenement bij de in- uitgang gestaan.

De totaal opbrengst van de donatiebox was € 366,60.

Van sommige bedragen weten we van wie het is, van de rest niet. Wat we weten;
-Ambassade van Vietnam         €  200,-
-Groep uit Bergen op Zoom    €     20,-
-Mai Hoa Trang                               €     25,-

Uiteraard worden ook al deze gevers, bekend en onbekend, van harte bedankt.

Het bestuur.

(ps. Aanvulling naar aanleiding van binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal financiëlejaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel aan het overzicht van 2015 gewerkt.)

Nog een paar donaties

Vanaf de oprichting zijn er door nog diverse andere mensen donaties aan de stichting gedaan. Een aantal mensen waren vrijwilliger bij het culinair evenement,  anderen niet.

Een opgave van de donaties;

Tuyet Hong                                                         €    20,00
Huong Tran                                                         €    40,00
Nga Khanh Nguyen                                        €    30,00
Bich – Duc                                                             € 100,00
Nguyen en Ngoc Quynh Tien                   €    50,00
Hien Tran                                                             €    20,00

Totaal donaties in dit bericht                   €  260,00

Ook deze mensen worden allemaal heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

(ps. Aanvulling naar aanleiding van binnenkomende vragen.
Uiteraard worden alle financiële feiten opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel aan het overzicht van 2015 gewerkt).

2015 Beginbalans van Stichting Hart voor Vietnam

Stichting Hart voor Vietnam is opgericht door Lan Anh Hoàng en Theo Vrijenhoek.

Op het moment van oprichting waren er geen financiële middelen of andere bezittingen aanwezig.
De oprichtingskosten van € 375,- zijn door de oprichters voorgeschoten.

Hierdoor is het stichtingsvermogen bij de oprichting negatief.

        Beginbalans Stichting Hart voor Vietnam dd 10-09-2015
…………………………………………………………………………………
Negatief vermogen  € 375,00    .     Schuld aan oprichters  € 375,-
…………………………………………………………………………………
Balanstotaal                 € 375,00    .                                                         € 375,-

Inmiddels zijn er zoals u al in de berichten heeft kunnen zien activiteiten ontplooit die al tot een lichte verbetering van de positie van de stichting hebben geleidt. Dit overzicht is nog niet compleet, maar zal dat over een paar dagen zijn.

Het bestuur werkt ook aan het financiële overzicht 2015 vanaf de oprichtingsdatum t/m 31 12-2015 en zal dat snel publiceren.

Om met ons goede werk te kunnen beginnen is natuurlijk geld nodig. Het bestuur zou het daarom zeer op prijs stellen als u nu al zou besluiten ons te steunen.

Het bankrekeningnummer van de stichting vind u hier.

.

Vervolg particulier initiatief

Vanaf 21 december 2015 heeft Lan Anh samen met Nga Khanh Nguyen een tweede banh chung ronde gehouden.

Weer rekende Nga € 0,50 minder en de klanten betaalden € 0,50 meer! Deze keer zijn er 98 verkocht, dus € 98,- voor de stichting.

Daarbij heeft Lan Anh een paar extra producten verkocht die zij met een kleine korting bij Toko Todays uit Purmerend kon kopen en waarbij de klant ook iets meer betaalde dan normaal.

De bedoelde producten met daarachter wat het een donatie voor de stichting heeft opgeleverd;

Cha                                      € 20,00
Cha Chien                       € 20,00
Hot vit lon                       € 40,00
Phuong en Hang         € 10,50 (kopers die dit ook nog doneerden).
Totaal dus nog eens € 90,50 voor de Stichting.

Weer bedankt dames en nu ook Toko Todays uit Purmerend

Het bestuur.

(ps. aanvulling met binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt momenteel gewerkt aan het overzicht van 2015).

Sponsoring door klanten van Beautysalon De Orchidee

Lan Anh heeft door met veel van haar klanten over het evenement en de Stichting te praten hun belangstelling gewekt.

Diverse klanten hebben het evenement bezocht en een paar hebben een bedrag geschonken ten gunste van Stichting Hart voor Vietnam.

Hieronder een overzicht tot nu toe;

Christien Rijks € 20,00
Ron W. € 250,-

Heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

(ps. Aanvullinhg in verband met binnenkomende vragen.
Uiteraard zullen alle financiële feiten worden opgenomen in het totaal jaaroverzicht van het jaar waarin ze thuishoren.
Zoals al duidelijk geschreven wordt aan het totaaloverzicht van 2015 gewerkt.)