Categoriearchief: Ondersteuning

Update daadwerkelijke ondersteuning

In 2015 heeft het bestuur samen met Kim Anh Hoàng, onze vrijwillige vertegenwoordiger uit Quang Nam,  Vietnam een tiental kinderen geselecteerd.Deze kinderen leven in kleinere plattelandsgemeenschappen en behoren tot gezinnen die echt wel hulp kunnen gebruiken  om hun kinderen in staat te stellen goed mee te kunnen doen op school.

In februari 2016 is begonnen met de daadwerkelijke ondersteuning van een paar kinderen. Oorspronkelijk wilde het bestuur beginnen met het ondersteunen van 3 kinderen.

Doordat een paar mensen hebben besloten om de stichting te ondersteunen met maandelijkse donaties kon het bestuur besluiten om niet  4, maar 6 kinderen te gaan ondersteunen!
Het bestuur wil deze donateurs, maar ook ieder ander die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het resultaat van de stichting heel hartelijk bedanken!

De ouders / The parents
De ouders van de geselecteerde kinderen. The parents of the selected children

Er moest natuurlijk eerst een en ander geregeld worden. In februari is een bijeenkomst geweest waarbij de betrokken ouders en de kinderen officieel zijn geïnformeerd over de
ondersteuning en de doelstellingen van Hart voor Vietnam.
De ouders hebben kennis genomen van de bijbehorende voorwaarden. Stichting Hart voor Vietnam heeft afgesproken deze kinderen te ondersteunen gedurende de rest van het schooljaar 2015/2016 en het volgende schooljaar 2016/2017, Dit uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan en zolang de stichting ertoe in staat is.

img_4931

Op de foto’s ziet u alle betrokken gezinnen tijdens de officiële bijeenkomst die het begin van de daadwerkelijke ondersteuning markeert.
U ziet diverse ouders en ook de kinderen. Onderaan de pagina ziet u een diashow met foto’s van de individuele kinderen, de namen van de kinderen zijn hier leesbaar. Uit privacy overwegingen vermelden we hier niet meer informatie zoals bijvoorbeeld de adressen.

Voor huidige- en toekomstige donateurs zijn die gegevens uiteraard wel in te zien zodat zij kunnen zien waar hun geld daadwerkelijk terecht komt.

Uiteraard zal het bestuur regelmatig informeren naar de stand van zaken en daar waar nodig bijsturen.

Het bestuur was destijds heel blij tot deze actie over te kunnen gaan! Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, nogmaals bedankt!

We hopen dat u ons blijft steunen en dat u ons ook helpt onze acties uit te breiden. Er zijn nog veel meer kinderen in Vietnam die hulp behoeven. Het bestuur zal zich in de nabije toekomst ook beraden op andere activiteiten. Daarbij kunnen we uw hulp uiteraard ook goed gebruiken.

Tot zover deze update.                                     

Het bestuur