Nieuw bestuurslid !

Het bestuur van Stichting Hart voor Vietnam is verheugd te kunnen meedelen dat we mevrouw Linh Lan Phan bereid hebben gevonden ons als bestuurslid bij te staan.

De benodigde bescheiden zijn ingevuld, ondertekend en onderweg naar de kamer van Koop handel.

Het bestuur van de stichting is dus nu voltallig.

Het Bestuur