Gerechten die worden geserveerd op 21 en 22 november in Vn en Engels

          ÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG ANH
                           (Authentic Vietnamese dishes in English)

Appetizers                                                                          Khai vị
1. Egg rolls                                                                         – Chả giò
2. Spring rolls                                                                   – Gỏi cuốn
3. Vietnamese crêpe                                                    – Bánh xèo
4. Pan-fried scrambled egg rice cake                 – Bánh bột chiên
5. Barbecue rips                                                              – Sườn quay
6. Seafood delight salad                                             – Gỏi đồ biển
7. Lotus delight salad                                                   – Gỏi ngó sen tôm thịt
8. Lemon beef                                                                   – Bò tái chanh

Rice noodle soup                                                               Phở
1. House special beef noodle soup                      – Phở đặc biệt
2. Medium-rare beef, well-done flanks            – Phở tái nạm bò viên
and meatballs
3. Sliced well-done flanks noodle soup             – Phở chín
4. Sliced medium-rare beef                                      – Phở tái
5. Medium-rare beef and well-done flanks     – Phở tái nạm
6. Seafood noodle soup                                               – Phở đồ biển
7. Sliced-chicken noodle soup                                 – Phở gà

Noodle soup                                                                        Mì, hủ tiếu
1. Phnom-penh clear rice noodle soup              – Hủ tiếu nam vang
2. Special duck egg noodle soup                            – Mì vịt tiềm
3. Egg noodle soup with wontons                         – Mì hoành thánh
4. Seafood egg noodles in oyster sauce             – Mì khô dầu hào đồ
biển

Soft thin vermicelli noodles                                         Bánh hỏi
Soft thin vermicelli with marinated char-        – Bánh hỏi thịt
grilled pork/beef/chicken/shrimp                           nướng/bò nướng/gà
nướng/tôm nướng

 Vermicelli noodles                                                           Bún
1. Vermicelli with egg rolls                                        – Bún chả giò
2. Vermicelli with marinated char-                      – Bún thịt nướng/bò
grilled prok/beef/shrimp                                         nướng/tôm nướng

Logo Vietnam Little Corner