2015 Beginbalans van Stichting Hart voor Vietnam

Stichting Hart voor Vietnam is opgericht door Lan Anh Hoàng en Theo Vrijenhoek.

Op het moment van oprichting waren er geen financiële middelen of andere bezittingen aanwezig.
De oprichtingskosten van € 375,- zijn door de oprichters voorgeschoten.

Hierdoor is het stichtingsvermogen bij de oprichting negatief.

        Beginbalans Stichting Hart voor Vietnam dd 10-09-2015
…………………………………………………………………………………
Negatief vermogen  € 375,00    .     Schuld aan oprichters  € 375,-
…………………………………………………………………………………
Balanstotaal                 € 375,00    .                                                         € 375,-

Inmiddels zijn er zoals u al in de berichten heeft kunnen zien activiteiten ontplooit die al tot een lichte verbetering van de positie van de stichting hebben geleidt. Dit overzicht is nog niet compleet, maar zal dat over een paar dagen zijn.

Het bestuur werkt ook aan het financiële overzicht 2015 vanaf de oprichtingsdatum t/m 31 12-2015 en zal dat snel publiceren.

Om met ons goede werk te kunnen beginnen is natuurlijk geld nodig. Het bestuur zou het daarom zeer op prijs stellen als u nu al zou besluiten ons te steunen.

Het bankrekeningnummer van de stichting vind u hier.

.