2015 Jaarverslag (kleine aanpassing per 6-1-15)

Op 10 september 2015 is de stichting opgericht.
Over de eerste maanden van het bestaan van de stichting is op financieel gebied het volgende te melden;

Inkomsten :    
(voor details over de donaties verwijs ik naar de hierover verschenen gelijknamige  berichten)
Hoang Nguyen                                   €       298,00
Particulier initiatief                         €      148,00
Klanten van De Orchidee            €       270,00
Vervolg Part. initiatief                   €       188,50
Nog een paar donaties                   €       260,00
Donatiebox                                           €       366,60
Vietnam Little Corner                    €       289,18
Totaal inkomsten :                           € 1. 820,28        
Uitgaven :
Oprichtingskosten                          €        375,00 (al in beginbalans)
Bankkosten                                         €              6,75
Kamer van Koophandel               €           57,50
Bestuurskosten                                €           32,11
Totaal uitgaven :                             €        471,36

Positief resultaat 2015                  €     1.348,92 
 

In 2015 zijn de kosten zeer beperkt (buiten de oprichtingskosten) gebleven.
Er is op 5 januari 2016 een kleine reiskosten declaratie ingediend door een bestuurslid.
Algemene kosten zoals elektriciteit, papier, enveloppen, inkt en dergelijke zijn niet in rekening gebracht.
Kosten voor de website zijn er niet, die is in het abonnement  van Lan Anh en Theo inbegrepen.

Het bestuur.