Bestuurswijziging

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur sinds 1 september 2016 weer voltallig is !

Vanaf dat moment hebben we Lan Anh Ngoc Vu enthousiast gevonden om ons te komen versterken.

??????????
Lan Anh Ngoc Vu

Lan Anh is Vietnamese en zij is in 2014 voor haar studie naar Nederland gekomen. Zij is dus heel bekend met Vietnam en leert Nederland steeds beter kennen.

Wij heten Lan Anh van harte welkom en zijn er van overtuigd dat we met haar erbij als bestuur nog betere resultaten zullen kunnen behalen.

Lan Anh zal in het bestuur de functie van secretaris gaan vervullen.

Wij houden u op de hoogte.