19 september 2016 Donatie

Op maandag 19 september 2016 heeft Lan Anh van een van haar klanten,
afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap contant € 500,- ontvangen.
Deze bijdrage is direct bestemd voor Stichting Hart voor Vietnam.
Ook deze donateur wenst anoniem te blijven.
Namens het bestuur van de stichting en alle kinderen die we nu en in de toekomst mede door u kunnen helpen,
heel hartelijk bedankt!
Het bestuur realiseert zich terdege dat deze donatie onder andere een gevolg is van de voorbereidingen voor het evenement Vietnam Little Corner 2016. We bedanken dan ook iedereen die op dit moment hard met voorbereidingen bezig is.
Het bestuur