25-09-2017 Nieuwe donatie ontvangen

Op 25 september 2017 heeft Stichting Hart voor Vietnam via de bank een donatie van € 200,- ontvangen.

De gulle gever wenst anoniem te blijven en dat respecteren we uiteraard.

Namens de kinderen in /Vietnam willen wij u natuurlijk toch heel hartelijk bedanken voor de donatie!

Als u, beste lezer,  ons ook wilt ondersteunen, dan zijn we daarvoor uiteraard ook heel dankbaar!
Wilt u weten hoe u ons kunt steunen?

-Koop vandaag nog uw tickets voor het evenement van Vietnam Little Corner op 5 november aanstaande (www.vietnamlittlecorner.nl).

-U kunt eenmalig geld overmaken naar rekening
 NL38 SNSB 0925 8060 80 tnv Stichting Hart voor Vietnam.
(vermeld u svp duidelijk of u het evenement  VLC3 steunt of een donatie aan de stichting doet).

-Periodieke donatie, als u structureel wilt bijdragen aan Stichting Hart voor Vietnam, neemt u dan svp contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bekijken en een en ander te regelen.

-Uiteraard zal de donatiebox van Stichting Hart voor Vietnam ook op het evenement beschikbaar zijn zodat u uw bijdrage daarin kunt doen.