Beleidsplan Stichting Hart voor Vietnam

Beleidsplan Stichting Hart voor Vietnam

Beleidsplan 2016
In 2016 start hart voor Vietnam met het ondersteunen van een aantal van de geselecteerde kinderen/gezinnen.
In verband met de huidige financiële positie van de stichting zullen er in eerste instantie 3 van de 10 (de 3 minst bedeelden) worden ondersteund.

De ondersteuning zal op een zodanig tijdstip beginnen dat de gezinnen die het betreft hier voor Tet (Vietnamees nieuwjaar) van
op de hoogte zijn. We hopen dat een goed begin van het jaar hen ook op andere gebieden een boost geeft.

De stichting sluit met de ouders een overeenkomst dat de ter ondersteuning verstrekte middelen alleen mogen worden gebruikt voor de opleiding (en bijkomende kosten) van het geselecteerde kind. Wanneer een gezin zich hier niet aan houdt zal de ondersteuning worden stopgezet en een ander kind worden geselecteerd.

De ouders zullen zich ook akkoord verklaren met het feit dat zij de stichting van positieve veranderingen in hun inkomens- of vermogenspositie op de hoogte moeten brengen. In zo’n situatie zal worden beoordeeld of de hulp van de stichting nog nodig is.

De stichting ondersteunt alleen de geselecteerde kinderen voor het gesteld doel, opleiding. Verzoeken om andersoortige hulp zullen worden afgewezen, hoe schrijnend de situatie ook is.
(Uiteraard zouden we graag op meer gebieden willen helpen, maar onze middelen zijn beperkt).

Gesprekken met de ouders, school en/of de kinderen zullen in eerste instantie gevoerd worden  door onze vrijwillige vertegenwoordiger ter plekke.

Het bestuur streeft er naar om tenminste 1 keer per 2 jaar zelf de gezinnen te bezoeken en contact met de school te onderhouden.
Alleen eventueel voor deze bezoeken noodzakelijk gemaakte kosten (en misschien een klein cadeautje voor de gezinnen) zullen worden vergoed door de stichting.

Het bestuur vraagt begin januari 2016 de Anbi status aan.
Na het verkrijgen van de Anbi status zal het CBF keurmerk voor kleine goede doelen worden aangevraagd.
Verder wordt een aansluiting bij de brancheorganisatie Partin overwogen.

Inmiddels is al bekend dat diverse sympathisanten in 2016 activiteiten zullen ontplooien om fondsen te werven.
Een van de te verwachten activiteiten is het 2e culinair evenement georganiseerd door Lan Anh en Theo.

Het bestuur zal alle mogelijkheden voor bijdragen en subsidies onderzoeken er daar waar mogelijkheden zijn aanvragen indienen.

Het is de bedoeling in de loop van 2016 de andere geselecteerde kinderen te gaan ondersteunen.

Alle activiteiten en resultaten zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beleidsplan voor langere termijn
Alle in 2016 gestarte activiteiten zullen later worden voortgezet volgens plan.
Het bestuur streeft ernaar om een zodanige financiële positie op te bouwen dat aangeboden hulp, gedane toezeggingen voor drie jaar hieruit gefinancierd kunnen worden. Dit om ook in eventueel slechtere jaren de ondersteuning onverminderd te kunnen voortzetten

Het bestuur.

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam