Activiteiten

Op deze en onderliggende pagina’s zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van Stichting Hart voor Vietnam.

De activiteiten kennen 2 onderdelen

  1. Het inzamelen van geld
    Het bestuur zal activiteiten ondernemen om sponsors aan te trekken en proberen om initiatieven te (laten) ontplooien .Het bestuur zal proberen om ook andere mensen te motiveren om tot activiteiten over te gaan die geld zullen opleveren voor de Stichting.
  2. Het aanwenden van het ingezamelde geld
    Het nog op te stellen beleidsplan zal het uitgangspunt zijn voor deze activiteiten. Uiteraard zal een en ander ook afhangen van de middelen die de Stichting tot haar beschikking zal hebben.

Hoe meer u ons steunt, hoe meer wij kunnen helpen in Vietnam !

Het bestuur

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam