Financieel

Op de subpagina’s vind u financiële informatie van Stichting Hart voor Vietnam.

Een paar belangrijke uitgangspunten;

-Het bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden
zodat zoveel mogelijk geld aan de doelen van de stichting besteedt
kan worden!

-We streven ernaar om financiële reserve op te  bouwen zodat een
periode met tegenvallende inkomsten niet hoeft te leiden tot het
onderbreken of stoppen van de ondersteuning voor de kinderen.

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam