De stichting

Stichting Hart voor Vietnam is opgericht in Utrecht op 10 september 2015 door Lan Anh Hoàng en Theo Vrijenhoek.

De stichting stelt zich tot doel meer en beter onderwijs mogelijk te maken voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen in Vietnam.

De stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen in Nederland en dit aan te wenden voor de ondersteuning van (geselecteerde*) gezinnen die niet zelf in staat zijn de
opleiding van hun kind(eren) te bekostigen. De stichting zal zich nadrukkelijk beperken tot studiegerelateerde uitgaven zoals; lesgeld, aanschaf studieboeken, aanschaf ander studie-
materiaal en andere studiegerelateerde kosten.

*De selectie van de kinderen/gezinnen zal gebeuren met hulp van vrijwilligers ter plaatse en op basis van in het beleidsplan op te nemen criteria. De Stichting zal zich in eerste instantie
richten op kinderen in Midden- en Zuid-Vietnam.

Het bestuur van de stichting bestaat uit;

Lan Anh Hoàng,           (voorzitter)
Lan Anh Ngoc Vu                    (secretaris)
Theo Vrijenhoek        
(penningmeester)

In Vietnam hebben we eenKim Anh Hoàng
(ook vrijwillige) vertegenwoordiger.
Zijn naam is Kim Anh Hoàng,
hij woont in Quang Nam.

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam