2015 Jaarverslag

Op 10 september 2015 is Stichting Hart voor Vietnam opgericht.
Over de eerste maanden van het bestaan van de stichting is op financieel gebied het volgende te melden;

Op het moment van oprichting waren er geen financiële middelen of andere bezittingen aanwezig.
De oprichtingskosten van € 375,- zijn door de oprichters voorgeschoten.

Hierdoor is het stichtingsvermogen bij de oprichting negatief.

        2015-09-10 Beginbalans Stichting Hart voor Vietnam 
…………………………………………………………………………
Negatief vermogen  € 375,00    .     Schuld aan oprichters  € 375,-
………………………………………………………………………….
Balanstotaal                 € 375,00    .                                                         € 375,-

2015 Inkomsten :    
(voor details over de donaties verwijs ik naar de hierover verschenen gelijknamige  berichten)
Hoang Nguyen                                   €       298,00
Particulier initiatief                         €      148,00
Klanten van De Orchidee            €       270,00
Vervolg Part. initiatief                   €       188,50
Nog een paar donaties                   €       260,00
Donatiebox                                           €       366,60
Vietnam Little Corner                    €       289,18
Totaal inkomsten :                           € 1. 820,28

2015 Uitgaven :
Oprichtingskosten                          €        375,00 (al in begin balans)
Bankkosten                                         €              6,75
Kamer van Koophandel               €           57,50
Bestuurskosten                                €            32,11
Totaal uitgaven :                              €        471,36

Positief resultaat 2015                  €     1.348,92 

In 2015 zijn de kosten zeer beperkt (buiten de oprichtingskosten) gebleven.
Er is op 5 januari 2016 een kleine reiskosten declaratie ingediend door een bestuurslid.
Algemene kosten zoals elektriciteit, papier, enveloppen, inkt en dergelijke zijn niet in rekening gebracht.
Kosten voor de website zijn er niet, die is in het abonnement  van Lan Anh en Theo inbegrepen.

        2015-12-31  Eindbalans Stichting Hart voor Vietnam 
……………………………………………………………………………
Liquide middelen       € 1.348,92   .     Eigen vermogen         € 1.348,92
……………………………………………………………………………
Balanstotaal                 €  1.348,92  .                                                  € 1.348,92

 

 

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam