Aanleiding voor de oprichting

Lan Anh, bestuurslid en een van de oprichters is zelf afkomstig uit Vietnam. Oorspronkelijk woonde zij in het gebied waarin we beginnen met het bieden van ondersteuning.

Lan Anh is dus afkomstig uit gebieden waar ook vandaag de dag nog aanzienlijke armoede voorkomt.

Op een  dan zei Lan Anh tegen mij (haar echtgenoot) dat zij iets wilde doen voor de arme mensen in Vietnam en we begonnen erover te praten.

Er is heel veel te doen, maar we beseften vanaf het allereerste begin de we klein moeten beginnen. Nadenken over wat je wil doen is dan een natuurlijk vervolg. Het oprichten van een stichting eigenlijk ook.

Onze eigen middelen zijn beperkt, dus we hebben de hulp van andere mensen en/of bedrijven en instanties hard nodig.

We willen allereerst kinderen uit minder bedeelde gezinnen financieel ondersteunen. We hebben bewust gekozen voor kinderen uit kleinere gemeenschappen en we hopen dat deze kinderen later een goede baan zullen krijgen en dan zelf ook iets voor hun gemeenschap gaan betekenen.

Later, als we groter worden willen we meer kinderen en ook ouderen in behoeftige omstandigheden gaan ondersteunen.

Het bestuur

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam