2016 Jaarverslag

            2016-01-01  Openingsbalans Stichting Hart voor Vietnam 
……………………………………………………………………………
Liquide middelen       € 1.348,92   .     Eigen vermogen         € 1.348,92
……………………………………………………………………………
Balanstotaal                 €  1.348,92  .                                                  € 1.348,92

In 2016 zijn we daadwerkelijk begonnen met het ondersteunen van een aantal kinderen. Hierdoor zijn de uitgaven uiteraard fors toegenomen. ook in 2016 is het bestuur in staat geweest de kosten laag te houden.

                            2016 inkomsten en uitgaven

Inkomsten ;
Donaties / sponsoring         €   2.000,-*
Donaties box                             €       183,-
Lan Anh sales                            €  1.078,60
—————
Totale inkomsten                    €  3.261,60

Uitgaven ;
Algemene kosten                    €      180,14
Ondersteuning                         €  2.135,-
—————
Totale uitgaven                          €  2.315,14

2016 positief resultaat € 945,46

          2016-12-31  Eindbalans Stichting Hart voor Vietnam 
……………………………………………………………………………
Liquide middelen      €  2.295,38   .     Eigen vermogen         € 2.295,38
……………………………………………………………………………
Balanstotaal                 €  2.295,38   .                                                  € 2.295,38

*We zullen al onze donateurs (eenmalige donatie) en sponsors
(regelmatige sponsoring) waarvan we het emailadres hebben voor
30 april aanstaande ter controle een email sturen met daarin het
bedrag dat wij volgens ons van hem of  haar in 2016 hebben ontvangen.

Al onze donateurs en sponsoren hebben het recht op gedetailleerde inzage in onze administratie. Als u daar behoefte aan heeft kunnen we een afspraak maken in Utrecht.

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam