Alle berichten van havovi

Board changing

The board is happy to announce that from september 1st 2016 the board is complete again.

From then on we have found Lan Anh Ngoc Vu willing to join us and complete the board.

??????????

Lan Anh is Vietnamese national and she came to the Netherlands in 2014 to study. So she knows Vietnam very well and is learning about the Dutch society more and more.

We warmly welcome  Lan Anh and we are convinced that we, with her at the board to, can achieve even better results.

Lan Anh will be at the position of secretary.

We will keep you informed.

Bestuurswijziging

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur sinds 1 september 2016 weer voltallig is !

Vanaf dat moment hebben we Lan Anh Ngoc Vu enthousiast gevonden om ons te komen versterken.

??????????
Lan Anh Ngoc Vu

Lan Anh is Vietnamese en zij is in 2014 voor haar studie naar Nederland gekomen. Zij is dus heel bekend met Vietnam en leert Nederland steeds beter kennen.

Wij heten Lan Anh van harte welkom en zijn er van overtuigd dat we met haar erbij als bestuur nog betere resultaten zullen kunnen behalen.

Lan Anh zal in het bestuur de functie van secretaris gaan vervullen.

Wij houden u op de hoogte.

2 new regular sponsors

The board of Hart voor Vietnam is verry happy!

Two people have registered that they want to support our foundation regularly.
The contribution of those people enables the board to support 3 of the selected children!

Right this instant we are working on the agreements and arrangements.

We hope that these sponsors will support our work for a long time and we also hope a lot of people will follow this example.

The board

2 nieuwe periodieke sponsoren

Het bestuur van Hart voor Vietnam is blij!

Er hebben zich 2 mensen gemeld die hebben toegezegd de stichting regelmatig te willen steunen.
De inbreng van deze twee mensen stelt de stichting in staat om 3 van de geselecteerde kinderen te gaan steunen!

Op dit moment worden overeenkomsten en regelingen voorbereid.

We hopen dat deze sponsoren ons werk voor langere tijd willen steunen en dat vele mensen dit voorbeeld zullen volgen.

Het bestuur

Board change

Yesterday evening january 12th 2015 we received email from Linh Lan Phan concerning the fact that she wanted to quit being a boardmember of Stichting Hart voor Vietnam, as from today.

We regret Linh Lan’s decision, but naturally we will respect it.

This means that from now on we have a vacancy at the board.
We will do our utmost to find a suitable candidate.

Hereby the board wants to thank Linh Lan for the work done and the commitment shown.

We wish Linh Lan and her family all the best for the future.

The board.

Bestuurswijziging

Gisterenavond 12 januari 2015 hebben wij bericht ontvangen van Linh Lan Phan dat zij met onmiddellijke ingang haar functie als secretaris van Stichting Hart voor Vietnam wilde neerleggen.

Wij betreuren het besluit van Linh Lan, maar zullen het uiteraard respecteren.
Dit betekent dat we vanaf nu een vacature hebben binnen het bestuur. Wij zullen ons best doen om een geschikte kandidaat te vinden.

Bij deze wil het bestuur Linh Lan bedanken voor de gedane werkzaamheden en haar getoonde inzet.

Wij wensen Linh Lan en haar gezin het allerbeste voor de toekomst.

Het bestuur.

Lidmaatschap Partin aangevraagd

Het bestuur van Stichting Hart voor Vietnam heeft gisteren het lidmaatschap van de branchevereniging voor het particulier initiatief Partin aangevraagd.

We denken dat deze vereniging met de daar aanwezige kennis en contacten zeer waardevol voor onze stichting kan zijn.

Het bestuur

2015 Eindbalans

2015 Eindbalans Stichting Hart voor Vietnam 
……………………………………………………………………………
Liquide middelen       € 1.348,92     .     Eigen vermogen         € 1.348,92
……………………………………………………………………………
Balanstotaal                 € 1.348,92     .                                                   € 1.348,92