Eerste financiële bijdrage

Hiep hiep hoera !

Het bestuur van Stichting Hart Voor Vietnam is blij !

Vandaag is de eerste (aanzienlijke) financiële bijdrage voor het evenement toegezegd en ook direct overgemaakt naar de rekening van de stichting (Vietnam Little Corner heeft geen eigen zakelijke bankrekening)!

We zijn hier heel blij mee en zullen de gulle gever dan ook zeker “belonen” met een gepast aantal tickets voor het culinaire evenement dat wordt georganiseerd door Vietnam Little Corner op zaterdag 21 en zondag 22 november.

Zo snel na de oprichting al resultaat door de inspanningen van het bestuur, dat belooft veel voor de toekomst !

Namens het bestuur,alle vrijwilligers van het evenement,  maar zeker ook namens de kinderen in Vietnam die we gaan ondersteunen, heel hartelijk bedankt.

We hopen dat velen uw actie zullen navolgen !

Het bestuur

Nieuw bestuurslid !

Het bestuur van Stichting Hart voor Vietnam is verheugd te kunnen meedelen dat we mevrouw Linh Lan Phan bereid hebben gevonden ons als bestuurslid bij te staan.

De benodigde bescheiden zijn ingevuld, ondertekend en onderweg naar de kamer van Koop handel.

Het bestuur van de stichting is dus nu voltallig.

Het Bestuur

Stichting Hart voor Vietnam opgericht !

Op 10 september 2015 was het zover,

Stichting Hart voor Vietnam is een feit !

Behalve bij de notaris is ook de inschrijving bij de KvK gerealiseerd.

Nu kunnen we dus echt aan de slag.
Allereerst gaan we natuurlijk verder met de voorbereidingen van het culinaire evenement van Vietnam Little Corner op 21 en 22 november in Utrecht.

Daarnaast gaan we natuurlijk verder met alle andere zaken die geregeld moeten worden. We werken ondertussen ook aan onze site www.hartvoorvietnam.nl  zodat we u goed op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en vorderingen.

We zijn heel blij dat het nu zover is en we hopen dat u ons zult steunen.

Help ons helpen alstublieft ! 

Het bestuur

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam